Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Pan Dariusz Gwiazda brał udział w Ogólnopolskim Konkursie na autorski scenariusz zajęć pt  „Pasjonująca lekcja religii.” Organizatorem Konkursu była Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro z siedzibą w Warszawie.  Komisja konkursowa przyznała Panu Dariuszowi  I miejsce w konkursie i tym samym tytuł laureata konkursu. Laureaci konkursu uhonorowani zostali wyjątkowymi nagrodami, tj opublikowaniem scenariusza zajęć lekcyjnych na łamach  czasopisma „Edukacja i Dialog” oraz nagrodą pieniężną.